Shanhay

— 17 апреля 2018 Башня Shanghai Wheelock Square, Шанхай